Making a firewall

DSCF0001.JPG
 
DSCF0002.JPG
5 quid special
DSCF0003.JPG
Installing RedHat
DSCF0004.JPG
 
DSCF0006.JPG
Making a kernel...
DSCF0007.JPG
 
DSCF0008.JPG
I used to live in there
DSCF0009.JPG
Leicester Football Ground
DSCF0012.JPG
 
DSCF0013.JPG
My desk
DSCF0014.JPG
 
DSCF0016.JPG
 
DSCF0018.JPG
Me!
DSCF0022.JPG
Paul
DSCF0023.JPG
That isnt jizm, trust me
DSCF0024.JPG
 
667 views

[ Calendar - 2000 - September 2000 ] - [ List - 2000 - September 2000 ] - Home